Anı Tur
Kurumsal
Müşteri Hizmetleri
Biz Sizi Arayalım
Üyelik
0850 300 0 264
SATIŞ MERKEZİ
5
Ağostos

Generali Sigorta - Anı Tur / Kolay Kasko veya Kolay Evim Kampanyası

Generali Sigorta - Anı Tur / Kolay Kasko veya Kolay Evim Kampanyası

Kampanya Konusu:

Kampanya Adı: Generali Bedava 1 ay süreli Kolay Kasko veya Kolay Evim” Kampanyası 
Kampanya Süresi: 01 Haziran 2015 00.01 – 31 Ağustos 2015 23.59
Kampanya Organizatörü: Generali Sigorta A.Ş. (Ticaret Sicil no: 252555)  (bundan böyle "Generali" olarak adlandırılacaktır) 

Kampanya Koşulları:
“Bedava 1 Ay Süreli Kolay Kasko veya Kolay Evim ” isimli kampanya kapsamında ANI TUR müşterilerinin, 01.06.2015 – 31.08.2015 tarihleri arasında ANI TUR çağrı merkezi, , seyahat acenteleri ve online rezervasyon sisteminden yapacakları tüm rezervasyonlarında, GENERALİ’den  en geç 30.11.2015 tarihine kadar kullanmak üzere ücretsiz olarak 1 aylık “Kolay Kasko” veya “Kolay Evim” hakkı kazanmaları, kazanılan bu kampanyaya ilişkin kampanya kodu oluşturulması ve bu müşteriler tarafından kabul edilmesi halinde GENERALİ 0850 555 55 55 no’lu ç ağrı merkezine yönlendirilmesi ve/veya daha sonra kullanmak üzere kampanya kodunun müşteri ile paylaşmasından ibarettir. 

Kampanya Kuralları: 
Kampanyadan faydalanma hakkı, 01 Haziran 2015 – 31 Ağustos 2015 tarihleri arasında  ANITUR çağrı merkezi, seyahat acenteleri ve online rezervasyon sisteminden aşağıdaki kısıtlamalar haricinde hiçbir sınırlamaya tabii olmaksızın herhangi bir rezervasyon  yaptıran tüm müşteriler için geçerli olacaktır.

 • ANI TUR müşterisi, GENERALİ’nin  sağlayacağı Kolay Kasko veya Kolay Evim Sigortası hakkından, ANITUR rezervasyonu sırasında düzenlenen Rezervasyon Belgesinde (Voucher) yazılı olacak olan “Kampanya Kodu” nu en geç 30 Kasım 2015 tarihine kadar GENERALİ çağrı merkezini arayarak ve/veya GENERALİ   web sayfasından kampanya formunu doldurarak aktivite etmesi ile veya ANI TUR  çağrı merkezinden müşterinin onayıyla yönlendirilerek ya da ANI TUR  web sayfasından kodunu aktive ederek yararlanabilecektir.
 • 1 Aylık Kolay Kasko Kampanyasından hususi otomobil sahibi 18 Yaş üzeri araç ruhsatında ismi yazılı kişiler, söz konusu aracı için zorunlu trafik sigortası yaptırmış, aracı için kasko yaptırmaya engel hali bulunmayan ve Rezervasyon Belgesinde (Voucher) ismi yazılı kişiler yararlanabilir.
 • Kolay Kasko Sigortası ve Kolay Evim Sigortası Generali’nin risk kabul kriterlerine göre her müşteriye verilemeyebilir.
 •  
 • 1 Aylık Kolay Evim Kampanyasından 18 yaş üzeri ev sahipleri ya da kiracılar yararlanabilir.
 •  
 • 30 Kasım 2015 tarihine kadar aktif hale getirilmeyen kodlar geçersiz hale gelecektir.
 • Bir rezervasyonda birden çok Kolay Kasko ya da Kolay Evim kullanım hakkı ve kodu verilmeyecektir.
 • Anı Tur müşterileri bir defaya mahsus olmak üzere bu kampanyadan yararlanabilir.
 • Müşterinin geçerli bir kasko poliçesi olması halinde 1 aylık Kolay Kasko sigortası, geçerli bir ev sigortası olması halinde 1 aylık Kolay Evim Sigortası hediye edilemeyecektir.  
 • 1 ay süreli Kolay Kasko Sigorta veya 1 ay süreli Kolay Evim Sigortası hakları bir başkasına devredilemez.
 • Kampanya katılımcılarının verdiği bilgiler, güvenli bir şekilde saklanacaktır.
 • Bu kampanya katılımcılarının verdiği bilgiler, güvenli bir şekilde saklanacak ve katılımcılara daha iyi hizmet verebilmek ve katılımcıları sigorta ürünleri ile ilgili kampanyalardan haberdar etmek için Generali Sigorta ve iş ortakları tarafından iletişim ve pazarlama amacıyla kullanılabilecektir.
 • Kolay Kasko ya da Kolay Evim kampanyasından yararlanan müşteriler poliçelerini beyan ettikleri elektronik posta adresi üzerinden alacaklardır.
 • Kampanya kapsamında hak kazanılacak “Kolay Kasko” ve “Kolay Evim” özel ve genel şartları aşağıda yer almaktadır.

Nihai Hükümler: 
Organizatör, Kampanya süresi boyunca Kampanya koşullarını veya kurallarını değiştirme ve ayrıca Kampanyanın süresini kısaltma, Kampanyayı erteleme, durdurma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Bu tanıtım kampanyasının kuralları, Kampanya organizatörü tarafından imzalandığı gün yürürlüğe girecek ve Kampanyanın duyurulduğu gün uygulamaya konmuş olacaktır. Bu tanıtım Kampanyasına katılan kişiler, ödül verilmesinin infazı şart bir kanuni hak olmadığını bilmelidir. Tanıtım Kampanyasına ilişkin tanıtım malzemeleri ile ilgili belirsizlik olması halinde, burada yer alan ilgili hüküm geçerli olacaktır.

KOLAY EVİM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

KOLAY EVİM SİGORTASI TEMİNAT KAPSAMI 
YANGIN, YILDIRIM, İNFİLAK, HIRSIZLIK, KONUT YARDIM ve poliçe üzerinde ayrıca belirtilmiş 
olması durumunda SEL VEYA SU BASKINI, GREV, LOKAVT, HALK HAREKETLERİ, KÖTÜ 
NİYETLİ HAREKETLER VE TERÖR nedeniyle işbu poliçede temin edilmiş ve kapsamı çizilmiş 
olan eşyada meydana gelecek zararlar Yangın Sigortası Genel Şart ve ilgili kloz hükümleri doğrultusunda 
teminata dahil edilmiştir. 
Bina Yapı Tarzı Özel Şartı 
Sigortaları belediye hudutları içinde yer alan tam kagir (betonarme, karkas) yapı tarzındaki konut 
binalarıdır. 
Eşya Tanımı 
Konutta bulunan sigortalı, birlikte oturan aile bireyleri veya birlikte yaşadığı kişiler ve ev çalışanlarına ait ev eşyası ve kişisel eşyalardır. Bu kapsama, konut dışındaki garaj, bahçıvan evi gibi eklentilerde bulunan eşya da dahildir. Motorlu taşıtlar, karavanlar, tekneler ve bunların aksesuar 
ve yedekleri ve canlı hayvanlar ile ticari nitelikteki mal, emtea ve demirbaşlar eşya kapsamına girmez. Konut içinde bulunan aşağıdaki kıymetlerde eşya kapsamında değerlendirilecektir: 
•Altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamül eşya, mücevher, değerli taş, inci ve benzerleri ile saat eşya sigorta bedelinin %5‘i ile teminat kapsamına dahil edilmiştir. 
•Sanat veya antika değeri olan tablo, kolleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravür, yazı, halı ve 
benzerleri eşya sigorta bedelinin %5‘i ile teminat kapsamına dahil edilmiştir. 
•Kürk ve ipek halıları eşya sigorta bedelinin % 10‘u ile teminat kapsamına dahil edilmiştir. 
•Aksam ve teferruatları da dahil olmak üzere bilgisayar, televizyon, müzik seti, fotoğraf makinesi, 
film makinesi (gösterme veya çekme), dürbün ve mikroskoplar, oyun konsolu (play station vb.), 
uydu alıcı, receiver, dvd player, plazma tv, lcd tv vb. ev içi kullanımda olan elektronik cihazlar eşya 
sigorta bedelinin %10‘u ile teminat kapsamına dahil edilmiştir. 
Eşya Sigorta Bedeli ve Tazminat Ödemesi 
İşbu poliçe kapsamında güvence altına alınan ev eşyaları için sigorta bedeli, sigortalı ve sigortacı 
aralarında anlaştıkları ve poliçe üzerinde yazan tutar (5.000 TL) olarak belirlenmiş olup sigortacı 
işbu bedeli aşmayan zararın tamamını ödeyeceğini kabul ve beyan etmiştir. Diğer bir deyişle, risk 
gerçekleştiği anda yapılacak tazminat ödemesinde eksik sigorta uygulaması yapılmayacaktır. Teminat 
kapsamında bir risk gerçekleşmesi durumunda yapılacak hasar ödemesi konutta işbu poliçe 
ile güvence altına alınan eşyaların yeni alım bedeli olacaktır, ancak işbu uygulama ev eşyalarından 
sadece teminat kapsamına dahil edilmiş olması durumunda mobilyalar, elektronik cihaz ve 
makinalar için geçerli olacaktır. 
İşbu poliçe kapsamında gerçekleşen kısmi hasarlarda azami sigorta bedeli ödenen tazminat tutarı 
kadar eksilecektir ve takip eden hasarlar işbu eksik bedel dikkate alınarak ödenecektir. 
Eşya Hırsızlık Teminatı Özel Şartları 
İşbu teminat ile sigortalı yerde Hırsızlık Sigortası Genel Şartları hükümlerince hırsızlık veya 
hırsızlığa teşebbüsün : 
1. Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek, 
2. Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girilerek, 
3. Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya 
başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek,4. Sigortalı yerlere gizlice girip 
saklanarak veya kapanarak, 
4. Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle, yapılması 
5. Grev, lokavt, kargaşalık ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler, 
6. Yangın, yıldırım, infilak, deprem, yanardağ püskürmesi, seylap, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı hallerinden biri kapsamında gerçekleşmesi halinde sigorta kapsamına dahil edilmiş olan eşyada 
doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararlar, teminat altına alınmıştır. 
ELEKTRONİK VE OPTİK CİHAZLAR HIRSIZLIK: Aksam ve teferruatları da dahil olmak üzere bilgisayar, 
televizyon, müzik seti, fotoğraf makinesi, film makinesi (gösterme veya çekme), dürbün ve 
mikroskoplar, oyun konsolu (play station vb.), uydu alıcı, receiver, dvd player, plazma tv, lcd tv vb. 
ev içi kullanımda olan elektronik cihazlar için işbu poliçede yazan eşya sigorta bedelinin 10%‘u ile 
Teminat sağlanmıştır. 
ALTIN, MÜCEVHERAT, SAAT HIRSIZLIK: Altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan 
mamül eşya, mücevher, değerli taş, inci ve benzerleri ile saat için kilit altı şartı aranmaksızın 
sağlanmaması durumunda eşya sigorta bedelinin 5% ile teminat sağlanmıştır. 
SANAT ESERLERİ VE ANTİKALAR HIRSIZLIK: Sanat veya antika değeri olan tablo, kolleksiyon, 
heykel, biblo, resim, kitap, gravür, yazı, halı ve benzerleri eşya sigorta belinin %5‘i ile teminat altına 
alınmıştır. 
KÜRK VE İPEK HALILAR HIRSIZLIK: Kürk ve ipek halılar eşya sigorta bedelinin %10‘u ile teminat 
altına alınmıştır. 
Sürekli İkamet Edilen Konut Özel Şartı 
Sigorta Ettiren tarafından, işbu poliçe kapsamında güvence altına alınan konutun aralıksız 30 
günden fazla kimse bulunmaması koşulunun gerçekleşmeyeceği beyan edilmiştir. Aksinin tespit 
edilmesi durumunda, hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle işbu poliçe kapsamında güvence 
altına alınmış olan eşya ve/veya dekorasyon/bina sabit kıymetlerde oluşacak zararlar teminat 
kapsamı dışında olacaktır. 
G.L.H.H.K.N.H.T. (Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör) Teminatı 
Özel Şartı 
İşbu kloz teklif/poliçe kapsamında Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör 
teminatı olması durumunda geçerlidir 
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör nedeniyle sigortalı 
kapsamına dahil edilen ve poliçede sigorta bedelleri ayrı ayrı gösterilen kıymetlerde meydana gelecek 
zararlar Yangın Sigortası Genel Şart ve kloz hükümleri doğrultusunda teminata dahil edilmiştir. 
Muafiyet Uygulaması: Grev,Lokavt,Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör 
teminatı ile ilgili her bir hasarda ilişik kloz 2 hükümleri uyarınca, ödenecek tazminat miktarının % 
5‘i oranında bulunacak bir tenzili muafiyet uygulanır. 
Sel veya Su Baskını Teminatı Özel Şartı 
İşbu kloz teklif/poliçe kapsamında Sel veya Su Baskını teminatı olması durumunda geçerlidir 
Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla; 
1. Sigorta konusu şeyler civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşmasının, 
2. Denizlerin gelgit olayları ve deniz depremi (tsunami) dışında kabarmasının, 
3. Yağışlar nedeniyle meydana gelen sel veya su baskınının, 
4. Pis suların kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından yağışlar nedeniyle geri tepmesinin, 
5. Her ne sebeple olursa olsun yeraltı sularının, 
riziko konusu kıymetlerde doğrudan sebep olacağı zararlar teminata ilave edilmiştir. 
Teminat Dışında Kalan Haller: 
1. Bina içindeki veya dışındaki su borularının patlaması, depolarının patlaması veya taşması sonucu 
meydana gelen zararlar, 
2. Kalorifer tesisatının patlaması, dahili su, yağmur derelerinin ve oluklarının taşması sonucu meydana 
gelen zararlar, 
3. Sel veya su baskını sonucu dahi olsa yer kayması nedeniyle meydana gelen zararlar, 
4. Yağışlar nedeniyle meydana gelmediği takdirde riziko mahali dahilindeki kanalizasyon ve fosseptik 
çukurlarından geri tepen pis suların sebep olacağı zararlar, 
5. Denizlerin gelgit olayları ve deniz depremi (tsunami) sonucu kabarması nedeniyle meydana gelen her türlü hasar, 
Muafiyet Uygulaması: Herbir Sel/Su Baskını hasarında, aşağıdaki grupların her birinin sigorta bedeli 
üzerinden % 2‘si oranında tenzili muafiyet ilgili grup için uygulanacaktır. Ancak poliçe kapsamına 
dahil edilmiş olması şartıyla aşağıda belirtilen söz konusu gruplar için uygulanacak toplam 
muafiyet olay başına 1.500 EUR ile sınırlıdır. 
a. Bina,sabit tesisat ve dekorasyon 
b. Muhteviyat 
c. Ortak alanlarda bulunan makine, techizat, demirbaş ve diğer tesisatlar. 
İstinat duvarının, taşıma gücü ve zemin durumu dikkate alınmadan ve gerekli drenaj şartları 
yerine getirilmeyerek duvar arkasında biriken suların tahliyesi için tahliye kanalları (barbakanlar) 
oluşturulmadan projelendirilmiş ve inşa edilmiş olması nedeniyle, yağışlarla ağırlaşan toprak 
yükünü taşıyamaması sonucunda meydana gelen hasarlar teminat haricidir. 
Not: Tazminat tutarının tespitinde 1 Euro‘nun hasar tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış 
kuru esas alınacaktır. 
KONUT YARDIM HİZMETLERİ KAPSAMI 
GENERALI KONUT YARDIM kapsamında sunulan hizmetin kısa özetini aşağıda bulabilirsiniz, 
hizmet kapsamının detayları, limitleri ve istisnalarına ekteki „Konut Yardım“ kitapçığında ve www. 
generali.com.tr internet sitesinden veya 0850 555 55 55 Kişisel Sigorta Danışma Merkezimizden 
öğrenebilirsiniz. 
¦¦ Su Tesisatı Hizmeti: Poliçe kapsamında güvence altına alınan konuttaki sıhhi tesisat, direk konuta 
ait su vanasından başlayıp musluklara (musluk, pisuvar muslukları, her türlü armatür vbg. 
kapsam dışındadır) kadar olan kısmını kapsayacak olup, işbu su tesisatındaki kırılma/patlama/ 
arıza nedeni ile acil tamir gerektiren durumlarda, konuta bir tesisatçı yönlendirilecek ve tamiratı 
limitler dahilinde yaptırtacaktır. 
* Bu hizmet, olay başına azami 150 TL limit dahilinde poliçe süresi içinde azami 1 defa sunulacaktır. 
* Masrafların azami limiti aşması durumunda doğacak fark Sigortalı tarafından karşılanacaktır. 
Aşan kısım Sigortalı tarafından onaylanmazsa hizmet kapsamından faydalanılamayacaktır. 
¦¦ Elektrik Tesisatı Hizmeti: Poliçe kapsamında güvence altına alınan konut içerisindeki elektrik 
tesisatı, direkt konutuna ait elektrik sigortasından başlayıp elektrik anahtarına (elektrik anahtarı, 
priz vb hariç) kadar uzanan kısımı kapsayacak olup, işbu tesisatta meydana gelebilecek ve konuta 
elektrik enerjisinin ulaşımını engelleyecek durumlarda, konuta bir tesisatçı yönlendirilecek 
ve tamiratı limitler dahilinde yaptırtacaktır. 
* Bu hizmet, olay başına azami 150 TL limit dahilinde poliçe süresi içinde azami 1 defa sunulacaktır. 
* Masrafların azami limiti aşması durumunda doğacak fark Sigortalı tarafından karşılanacaktır. 
Aşan kısım Sigortalı tarafından onaylanmazsa hizmet kapsamından faydalanılamayacaktır. 
¦¦ Çilingir Hizmeti: Sigortalının, kaza yada hırsızlık sonucu Sigortalı konut kilidinin hasar görmesi 
veya anahtarın kaybedilmesi yada unutulması halinde, sigortalının poliçe kapsamında güvence 
altına alınan konutuna acilen girebilmesi için acil servis veya anahtarcı müdahalesinin mümkün 
olduğu durumlarda gerekli acil tamirat yaptırılacaktır. 
* Bu hizmet, olay başına azami 150 TL limit dahilinde poliçe süresi içinde azami 1 defa sunulacaktır. 
* Masrafların azami limiti aşması durumunda doğacak fark Sigortalı tarafından karşılanacaktır. 
Aşan kısım Sigortalı tarafından onaylanmazsa hizmet kapsamından faydalanılamayacaktır. 
* Ek anahtar yapılması ve kilit değişimi neticesi oluşacak masraflar kapsam dışıdır. 
¦¦ Cam İşleri Hizmeti: Poliçe kapsamında güvence altına alınan konuta ait dış cephe veya konut 
içindeki cam ve aynalarının herhangi bir sebeple kırılması/çatlaması durumunda, poliçe 
kapsamındaki kapsamındaki bir sebebe bağlı bir olay nedeni ile olması koşulu ile, gerekli tami* Bu hizmet, olay başına azami 150 TL limit dahilinde poliçe süresi içinde azami 1 defa sunulacaktır. 
* Masrafların azami limiti aşması durumunda doğacak fark Sigortalı tarafından karşılanacaktır. 
Aşan kısım Sigortalı tarafından onaylanmazsa hizmet kapsamından faydalanılamayacaktır. 
POLİÇE KAPSAMINDA UYGULANACAK GENEL ŞARTLAR 
Generali Sigorta A.Ş., İşbu sigorta poliçesi ile primin ödenmesi kaydı ile poliçede yer alan özel 
şartlar, Yangın Sigortası Genel Şartları, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları ile Asistans Hizmetleri 
Özel Şartları ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde koruma sağlamaktadır. 
BEYANA AYKIRILIK KLOZU 
İşbu poliçe sigortalının beyanına dayalı olarak yapılmıştır, sigortalının beyanının gerçeğe aykırı 
veya eksik olması halinde genel şartların ilgili maddesi uygulanacak ve tazminat ödemesi yapılmayacaktır. 
Sigortalı ve sigorta ettirenin kastının bulunmadığı hallerde sigortacı tazminatı tahakkuk 
ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre ödeyecektir. 
İSPATLAMA SORUMLULUĞU KLOZU 
Aşağıda yazılı olanlara aykırı olmadıkça, bu sigorta poliçesi ile teminat altına alınan ve değerleri sigortalı 
tarafından takdir edilen eşyaların çalınması ve/veya hasara uğraması durumunda,söz konusu 
malın sahiplilik belgesinin ibrazı,değerinin ispatı ve bununla ilgili her türlü masrafın yükümlülüğü 
sigortalıya aittir. Ancak, çalınan veya hasarlanan sigortalı malın değerinin sigorta poliçesinde yazılı 
olan rakamdan daha yüksek olduğunun ispatı halinde bile, sigortalı malda meydana gelen hasar 
için ödenecek meblağ poliçede yazılı değer ile sınırlıdır. 
HASAR TAZMİNAT KLOZU 
Hasar tazminatı sigortacının seçimi doğrultusunda aynen veya nakden tazmin edilir. 
PRİM AYARLAMA KLOZU 
Sigorta süresi içerisinde, sigortacı, rizikonun ağırlaşması, artan maliyetler, piyasa koşulları ve 
bunlarla sınırlı olmaksızın sair sebeplerle poliçedeki primi değişen koşullara ayarlama hakkına 
sahip olup bu halde sigorta ettirenin kanundan doğan hakları saklıdır. 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YAPTIRIM, TİCARİ YAPTIRIM VE İSTİSNA KLOZU 
İşbu kloz gereği Sigortacının sağladığı teminatın, ödemekle yükümlü olduğu hasarın veya 
Sigortalıya sigorta sözleşmesi ile sağlanan menfaatin, Sigortacıyı, Birleşmiş Milletler tarafından 
alınan yaptırım, yasaklama, kısıtlama kararları ve/veya Avrupa Birliği ve/veya Amerika Birleşik 
Devletleri ticari veya ekonomik yaptırımları, kanunları, yönetmelikleri kapsamında yasaklanan bir 
fiile maruz bırakması halinde, Sigortacının ilgili teminatı sağlayamayacağı, herhangi bir hasar ödemekle 
yükümlü olmayacağı veya Sigortalıya ilgili sigorta menfaatini sağlamayacağı kayıt ve not 
edilmiştir.

KOLAY KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 
DAR KAPSAMLI KASKO SİGORTASI KAPSAMI 
-ÇARPIŞMA TEMİNATI ÖZEL ŞARTLARI 
Bu teminat ile sigortacı, işbu poliçede kayıtlı aracı, Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları 
çerçevesinde aşağıdaki riske karşı güvence altına almaktadır: 
- Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması, 
Kapsam dışı durumlar: 
* Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A1/B maddesinde belirtilen hususlar teminat 
haricidir. 
* Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A1/C maddesinde belirtilen 3.kişilerin kötü 
niyet ve muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı 
zararlar teminat haricidir. 
* Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A1/D maddesinde belirtilen aracın yanması 
teminat haricidir. 
* Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A1/E maddesinde belirtilen Aracın veya araç 
parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi teminat haricidir. 
* Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A3 maddesinde belirtilen orijinal olsun olmasın 
taşıtta bulunan her türlü ses, iletişim, görüntü cihazları, aksesuarlar da oluşabilecek zararlarteminat kapsamı dışındadır. 
* Tek taraflı kazalar ve araca çarpan kişiyle kaza tespit tutanağı düzenlenmemiş hasarlar 
teminat haricidir. 
* Bu teminat Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında geçersizdir. 
* K a r a A r a ç l a r ı K a s k o S i g o r t a s ı G e n e l Ş a r t l a r ı n ı n 
A.4.1./4.2/4.3/4.4/4.5/4.6/4.7/4.8/4.9/4.10/4.11/4.12/4.13/4.14/4.15 maddelerinde belirtilen 
sebeplerle sigortalı aracın uğrayacağı zararlar sigorta kapsamı dışındadır. 
* Aracın yer altında çalışması esnasında oluşabilecek zararlar teminat kapsamı dışındadır 
* Sigortalı aracın; karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla 
çarpışması durumunda ilk hasarı takip eden tüm hasarlar ile 1000 TL'yi aşan hasar talepleri 
Çarpışma Teminatı kapsamı dışıdır. 
* Otomobil tipi hariç diğer tipteki araçlar işbu poliçe kapsamı dışındadır. 
* Ticari amaçla kullanılan araçlar, otomobil tipi araçlar dahil, işbu sigorta kapsamı dışındadır 
-SİGORTA BEDELİ 
Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır. Rayiç 
bedelin belirlenmesi usulü de aşağıda ayrıca belirtilmiştir. 
İşbu sigorta poliçesi 1.000 TL limit ile düzenlenmiş olup, her durumda karşılanacak/tamir 
edilecek hasar tutarı 1.000 TL olacaktır. İşbu poliçe limitini aşan her bir hasar tutarı muafiyet 
olarak değerlendirilecektir. Ancak, bu limiti aşan hasar tutarı Sigortalı tarafından ödenmek sureti 
ile işbu poliçe özel şartlarının Anlaşmalı Özel Servis Şartı'nda belirtilen servislerde sigortalı araç 
tamir edilebilecektir.

- MUAFİYETLER ; 
- KIYMET KAZANMA TENZİLİ 
Kısmi hasarlarda hasar tazminatı, onarım sonucu araçta 
kıymet artışı düşürülmeksizin ödenecektir. 
-ÖZEL TERTİBATLI TAŞIT KLOZU 
Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 53/4 maddesinde belirtilen araçlar bu kloz kapsamında olup, 
hasar vukuunda yönetmelikteki şartlar esas alınarak değerlendirilir. Özel Tertibatlı Aracın 1 ila 5 
yaş arasında ve ilk ruhsat sahibinin değişmemiş olması durumunda poliçe süresi içinde tam 
hasara uğramaları halinde piyasa rayiç bedeli ödenecektir. 
Yönetmeliğin ilgili maddesine göre aracın sahibi tarafından kullanılmasının öngörüldüğü hallerde 
sürücünün (malik) H Sınıfı sürücü belgesini haiz olması zorunludur. Diğer hallerde, aracın, üçüncü 
dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlıolarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanıldığını ortaya koyan belgelerin ibrazı şarttır. 
Aksi halde tazminat ödenmez. Bu teminat yalnızca aracın çalınması ve tam hasara uğraması 
hallerinde geçerlidir. 
-KULLANIM TARZI KLOZU 
Bu sigorta poliçesi, yukarıda belirtilen kullanım şekli (otomobil tipi araçlar özel kullanım) Sigortalı aracın kullanım şekli dışında;Ticari olarak veya Kiralık Araç / Renta Car/Uzun Süreli Kiralama/Taksi /Dolmuş/Hatlı Minibüs/Sürücü Kursu Aracı olarak kullanıldığının tespiti durumunda hasara ilişkin onarım bedelinden 80% muafiyet uygulanacaktır. -ONARILMIŞ PERT ARAÇ KLOZU Poliçe vadesinden önce tam hasara uğrayan ve sigortacıya bildirilmeyen aracın, sigorta süresi içinde tam veya kısmi hasara uğraması halinde hasara ilişkin onarım bedeli üzerinden 25% muafiyet uygulanacaktır. Poliçe vadesinden önce tam hasara uğrayan ve Sigortacıya bildirilmeyen aracın, sigorta süresi içinde kısmi hasara uğraması halinde ve onarımı mümkün olan durumlarda, değişmesi gereken parçalarda orjinal parça kullanılmayacağı, eşdeğer ve/veya taşıt üzerindeki mevcut parçaların evsafında onarılacağı ve/veya tazminat hesabında eşdeğer ve/veya taşıt üzerindeki mevcut parçaların evsafında parça fiyatlarının kullanılacağı taraflarca kararlaştırılmış ve kabul edilmiştir. 
6- EKSİK/AŞKIN SİGORTA UYGULAMASI 
Hasar durumunda Eksik/Aşkın Sigorta uygulanmayacak olup limitler dahilinde ödeme 
yapılacaktır. 
-ÇARPIŞMA TEMİNATI İÇİN HASAR ANINDA GEREKLİ EVRAKLAR 
Çarpışma Teminatı kapsamındaki hasarlarda istenecek bilgiler aşağıda belirtilmiştir: 
1. Orijinal kaşeli Kaza Zaptı veya Kaza Tespit Tutanağı 
2. Orijinal kaşeli Alkol Raporu (Kaza Zaptının olduğu durumda) 
3. Kusurlu Olan GENERALİ Sigorta Sigortalı 'sına ait; 
* Kasko Poliçe Fotokopisi veya Sertifikası 
* Ehliyet Fotokopisi 
* Araç Ruhsat Fotokopisi, Tescil ve Trafik (önlü- arkalı) 
* Ruhsat sahibinin Ehliyet Fotokopisi (Kazayı yapan ruhsat sahibi değil ise) 
* Ruhsat sahibinin TC Kimlik Numarasını içeren Kimlik Fotokopisi 
4. Kaza Yeri Fotoğrafları (varsa) 
TÜZEL KİŞİ; (yukarıdaki evraklara ilaveten) 
* İmza Sirküleri 
* Vergi Levhası Fotokopisi 
9-RAYİÇ DEĞER TESPİTİ 
Sigortalı aracın tam hasara uğradığının eksper tarafından tespit edildiği durumlarda aracın rayiç 
değeri, yine hasar tespitini yapan eksper tarafından aşağıdaki yönteme göre belirlenir: 
Türkiye Sigorta Birliği araç değer listesinde belirtilen değer referans alınarak 
www.sahibinden.com, www.arabam.com , www.otomaks.com, www.dod.com.tr adreslerindeki 
aynı özellikleri taşıyan aracın (model yılı / hasar tarihindeki kilometresi / muayene ve bakımlarının 
düzenli yapılıp yapılmadığı / daha önceki hasarları / kullanım şekli / yetkili satıcı yerine doğrudan 
yurt dışından ithal edilmiş olup 
olmadığı / fatura bedeli ) değerlerine göre rayiç değer tespiti yapılır. Bu sitelerde aynı özellikleri 
taşıyan araçlar bulunmaz ya da sigortalı ile rayiç değer tespitinde anlaşmazlık olursa, sigortalı ile 
müştereken belirlenecek 2.el satış firmalarındaki emsal araç fiyatlarına bakılarak rayiç tespiti 
yapılır. Poliçe düzenlenirken Türkiye Sigorta Birliği araç değer listesinde araç ile ilgili bilginin 
olmaması durumunda sigortalının araç değeri ile ilgili sigortalının değer beyanı poliçede belirtilir. 
Hasar anında rayiç tespiti Türkiye Sigorta Birliği araç değer listesinden hala belirlenemiyorsa, 
eksper tarafından en yakın özelliklerdeki marka ve tip dikkate alınarak değer tespiti yapılır. 
-TAZMİNAT ÖDEMESİ 
Bu sigorta kapsamında sigortalı araçta meydana gelecek kısmi hasarlar onarım yolu ile tazmin 
edilecektir. 
-TEDARİK PARÇA KLOZU 
Kısmi hasarlarda, hasarlı parçanın onarımı mümkünse onarım yoluna gidilir. Bu hususta hasarın 
tespiti için görevlendirilen eksper veya sigorta uzmanı tarafından yapılan değerlendirme esastır. 
Onarımı mümkün olmayan ve değişimine karar verilen hasarlı parçalar için Rekabet Kurumunun 
2005/4 tebliğinde yer alan Orijinal Yedek Parça tanımına uygun olarak Generali Sigorta yedek 
parça tedarik sisteminde bulunan orijinal yedek parça tedarik edilir. 
Parçanın tedarikinin, aracın onarımının yapıldığı servis veya sigortalı tarafından yapılması 
sigortacının onayına bağlıdır. Bununla birlikte hasarlı parça orijinal değilse aynı özellikleri taşıyan 
parça ile değiştirilme yoluna gidilir veya aynı özellikleri taşıyan parçanın bedeli ödenir. 
-ANLAŞMALI ÖZEL SERVİS ŞARTI 
İşbu poliçe ile sigortalı araçta, teminat kapsamına giren bir hasarın gerçekleşmesi durumunda 
tamirat AUTO KING Servis Merkezlerinde yapılacaktır. AUTO KING Servis Merkezlerin dışındaki 
başka bir serviste onarım yaptırılması durumunda işbu poliçe kapsamında herhangi bir tazminat 
ödemesi yapılmayacaktır. 
AUTO KING Servis Merkezleri listesine www.generali.com.tr ve www.autoking.org adresinden 
veya (0850) 555 55 55 numaralı çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz. 
-HASARSIZLIK İNDİRİM UYGULAMASI 
Daha önce Kasko Sigortası olmayan ve ilk defa Generali Sigorta A.Ş.'den işbu Dar Kasko 
Sigortası'nı alan kişiler için herhangi bir indirim uygulanmayacaktır. 
Birden Fazla Sigorta Olması Durumunda Uygulama 
Sigortalı araca ait aynı süreler içinde aynı rizikolara karşı birden fazla sigorta poliçesi olması 
durumunda, ilk tanzim edilen sigorta poliçesi geçerli olacaktır. Bu kpasamda, sigortalının, işbu 
poliçenin başlangıç tarihinden önce işbu poliçe risklerini de kapsayan farklı bir Kasko poliçesi 
olduğu tespit edilirse işbu poliçe kapsamında tazminat ödemesi yapılmayacaktır. -POLİÇE YENİLEMESİNE İLİŞKİN ÖZEL KLOZ 
İşbu poliçe vade bitim tarihinden itibaren yenilenmeyecektir. 
-BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE BEYANA AYKIRILIK DURUMUNDA TAZMİNAT ÖDEMESİ 
Sigorta ettiren sözleşmenin yapılması sırasında bildiği veya bilmesi gereken tüm önemli 
hususları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigortacı için önemli olan bir husus bildirilmemiş veya yanlış bildirilmiş olduğu takdirde, sigortacı bu durumu öğrenmesinden itibaren onbeş gün 
içinde sözleşmeden cayabilir veya prim farkı isteyebilir. 
Sigorta ettiren veya onun izniyle başkası, sigorta sözleşmesinin yapılmasından sonra rizikonun 
gerçekleşme ihtimalini artırıcı veya mevcut durumu ağırlaştırıcı işlemlerde bulunursa yahut 
sözleşme yapılırken açıkça riziko ağırlaşması olarak kabul edilmiş bulunan hususlardan biri 
gerçekleşirse derhâl; ; bu hususu öğrendiği tarihten itibaren en geç on gün içinde durumu 
sigortacıya bu işlemler bilgisi dışında yapılmışsa, bildirir. Sigortacı sözleşmenin süresi içinde, 
rizikonun gerçekleşmesi veya mevcut durumun ağırlaşması ihtimalini ya da sözleşmede riziko 
ağırlaşması olarak kabul edilebilecek olayların varlığını öğrendiği takdirde, bu tarihten itibaren 
bir ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkı isteyebilir. Rizikonun gerçekleşmesinden 
sonra sigorta ettirenin ihmali belirlendiği ve değişikliklere ilişkin beyan yükümlülüğünün ihlal 
edildiğinin saptandığı takdirde, söz konusu ihlal tazminat miktarına ya da rizikonun 
gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre, tazminattan indirim 
yapılır. Sigorta ettirenin kastı hâlinde ise meydana gelen değişiklik ile gerçekleşen riziko 
arasında bağlantı varsa, sigortacı sözleşmeyi feshedebilir; bu durumda sigorta tazminatı bedeli 
ödenmez. 
-TEBLİĞ VE İHBAR KLOZU 
Sigortalının kayıtlı elektronik posta adresi veya GSM numarası bulunması halinde, tebliğ ve 
ihbarlar bu suretle de yapılabilir. 
-TAZMİNAT LİMİTİNİN TAM OLARAK KULLANILMASI DURUMUNDA İPTAL 
Kasko sigortası genel şartlarının B.4.2. maddesine istinaden ; İşbu poliçe kapsamında sunulan 
Çarpışma teminatı kapsamında sigortalıya ödenebilecek tazminat sonrasında, prim iadesi 
yapılmaksızın poliçe otomatik olarak iptal edilmiş olacaktır. 
15-KISMİ HASARDA SÖZLEŞME FESİH HAKKI 
Kısmi hasar hallerinde taraflar sigorta sözleşmesini feshedebilirler. Ancak, sigortacı fesih 
hakkını, kısmi tazminat ödemesinden sonra kullanabilir. 
16-SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU 
Sigortacı Generali Sigorta A.Ş., Sigorta Tahkim Sistemi üyesidir. Sigortacı aleyhinde "Sigorta 
Tahkim komisyonu Altunizade Mh. Kısıklı Cd. No:35 Aksel İşmerkezi, A blok Kat:2 Üsküdar 
İstanbul" adresinden veya www.sigortatahkim.org veya 0 216 651 65 65 no'lu telefondan 
başvuru yapılabilir. 
17-EKSPER TAYİN KLOZU 
Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin serbestçe eksper tayin edebilme hakkı vardır.Bu yönde talebin bulunması 
halinde atama Sigorta Bilgi Merkezi nezdinde teşkil eden ''Eksper Atama ve Takip Merkezi'' 
üzerinden yapılabilir. 
-POLİÇE KAPSAMINDA UYGULANACAK GENEL ŞARTLAR 
Generali Sigorta A.Ş., İşbu sigorta poliçesi ile primin ödenmesi kaydı ile poliçede yer alan özel şartlar, Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde koruma sağlamaktadır.

 

Kategori
 • Yorumlar
 • Yorum Ekle
Bu Yazıya Hiç Yorum Yazılmamış.